ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


งานสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1180
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009
ไทยจะรุกหรือจะรับ ?”เนื่องด้วย หลักสูตรปริญญาโท CEOMBA สาขา ธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          ได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในปี 2009 ทางหลักสูตรจึงได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009 ไทยจะรุกหรือจะรับ ?” ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม  2552  เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีวิทยากรับเชิญคือ อาจารย์วิบูลย์ ตั้งกิตติภากรณ์  ประธานที่ปรึกษา บริษัทฟาร์อีสไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์และกฎหมายจีนเป็นอย่างมาก

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางธุรกิจที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจกับประเทศจีน
ในปี 2009

ทางหลักสูตรจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารหรือตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3233682, 086-3753340 โทรสาร 02-6537521 หรือ E-mail: cn_mba@yahoo.com

ขอแสดงความนับถือ


อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้อำนวยการหลักสูตร CEO MBA สาขาธุรกิจจีน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ประสานงาน..คุณจิระวรรณ มีพลสม 086-3233682
ผู้ประสานงาน..คุณกุสาวดี ชัยชนะพาณิช 086-3753340
กำหนดการสัมมนา
เรื่อง  ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009 ไทยจะรุกหรือจะรับ ?
โดย
คณะบริหารธุรกิจ และหลักสูตร CEO MBA สาขาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 16 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.00 – 08.45 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.   กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
09.00 - 09.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนปี 2009 ไทยจะรุกหรือจะรับ?”
โดย ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
09.30 – 10.15 น.    สัมมนาหัวข้อ  “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009 ไทยจะรุกหรือจะรับ ?”
โดย อาจารย์วิบูลย์  ตั้งกิตติภาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายจีน และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด
10.15 – 11.00 น.   หัวข้อ “เรื่องเล่าเรื่องจริงของนักธุรกิจไทย” โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
กรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานชา-กาแฟ
11.15 – 12.00 น.   ไขปัญหาการลงทุนในประเทศจีน ปี 2009
โดย  อาจารย์วิบูลย์  ตั้งกิตติภาภรณ์ และ คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร
ดำเนินรายการโดย ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้อำนวยการหลักสูตร CEO MBA สาขาธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารการตอบรับเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน ปี 2009 ไทยจะรุกหรือจะรับ ?”
ชื่อ – นามสกุล   เบอร์โทรศัพท์   
หน่วยงาน   
จำนวนผู้จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา   
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!