ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


งานสัมมนาเรื่อง “การสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์…สู่ความเป็นเลิศ

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1213
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
ด้วยสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย กำหนดจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การสร้างมาตรฐาน
แฟรนไชส์…สู่ความเป็นเลิศ”
และเสวนา เรื่อง “เทคนิคพิชิตข้อขัดแย้งในระบบแฟรนไชส์”


ในวันศุกร์ที่  19 ธันวาคม 255  ระหว่าง เวลา 12.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ความรู้และแนวความคิดในการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขยายธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเป็นวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการที่สนใจ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จึงเรียนเชิญเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ตามวัน/เวลาดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
              ขอแสดงความนับถือ (นายณรัตน์ไชย  หลีระพันธ์) นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
แบบตอบรับ(โปรดระบุชื่อ – สกุล)
 ยินดีเข้าร่วม  ไม่สามารถเข้าร่วม  ขอส่งผู้แทนเข้าร่วม
1. ชื่อ……………………………………………………………….........................................................................................
2.ชื่อ……………………………………………………………….........................................................................................
ตำแหน่ง....................................................……….........      บริษัท………………………………………………………….
โทรศัพท์..............................................................................โทรสาร…………………………………..................................

ฝ่ายประสานงาน คุณสารภี  ศรีปานแก้ว โทร. : 0-2573-5080 ต่อ 13, 081-645-7334 โทรสาร 0-2980-0399


กำหนดการ
งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์...สู่ความเป็นเลิศ”
และงานเสวนา
“เทคนิคพิชิตข้อขัดแย้งในระบบแฟรนไชส์”
วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2551   เวลา 12.30 – 15.30
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จัดโดย  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย  
---------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ของประเทศไทย
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
3. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง และสามารถเตรียมรับสภาวะเศรษฐกิจวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของแฟรนไชส์
2. กลุ่มสมาชิกสมาคมฯ
3. กลุ่มผู้สนใจทั่วไป

กิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วย
1. งานแถลงข่าว รายงานสรุป “การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติระดับสากล”
2. งานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์..สู่ความเป็นเลิศ”
และงานเสวนาหัวข้อ “เทคนิคพิชิตข้อขัดแย้งในระบบแฟรนไชส์”
3.นิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย และบอร์ดนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติระดับสากล

รายละเอียดกำหนดการ
งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์...สู่ความเป็นเลิศ”
และงานเสวนา
“เทคนิคพิชิตข้อขัดแย้งในระบบแฟรนไชส์”
วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2551   เวลา 12.30 – 15.30
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 7กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จัดโดย  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย  
-------------------------------------------------------
12.30 - 13.00น.   ลงทะเบียน
13.00 - 14.30น.   เสวนา เรื่อง “เทคนิคพิชิตข้อขัดแย้งในระบบแฟรนไชส์”
                   โดย     นายสวาสดิ์ มิตรอารี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด
นายนิติ  เนื่องจำนงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายธุรกิจ
                                     บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายสากล จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ  
ดร.พรรณไทย  ไทยชน  
                                     กรรมการกิตติมศักดิ์  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
14.30 - 15.30น.   สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์..สู่ความเป็นเลิศ”
โดย    นายสิทธิชัย  ทรงอธิกมาศ  
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการแฟรนไชส์  สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
                                                 นายพีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล
                                                  นายพิทักษ์  สุภนันทการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
15.30 - 15.45น.   รับประทานอาหารว่าง
15.45 - 16.15น.   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
16.15 - 17.00น.   ประชุมสามัญ วาระการเลือกนายกสมาคมฯ
17.00   ปิดงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2008, 07:06:43 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!