ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมมนาฟรี "ฝ่าวิกฤติปีหนูไฟ อนาคต SMEs ไทยฯ”

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1219
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
สัมมนาฟรี "ฝ่าวิกฤติปีหนูไฟ อนาคต SMEs ไทยฯ”


      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดย โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) กำหนดจัดงานสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการรายงานสถานการณ์และการเตือนภัย (ครั้งที่ 3/ 2551) ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤติปีหนูไฟ อนาคต SMEs ไทย สดใสจริงหรือ?” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 201 – 203 (ชั้น 2) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยและของ SMEs รายสาขาอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อชี้แนะโอกาสการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือส่งสัญญาณเตือนภัยในกรณีที่ธุรกิจอาจเกิดปัญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ


นอกจากนั้น ยังเพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ SMEs ในแต่ละสาขาอาชีพ อันเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ในการปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเป็น Knowledge-based SMEs ที่สมบูรณ์แบบต่อไป


      ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่
      1. การสัมมนาใหญ่ประจำปีในช่วงเช้า โดย สสว. ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทุกภูมิภาค
      2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงบ่าย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมจำนวน 3 หลักสูตร โดยวิทยากรมืออาชีพ
      3. การจัดพื้นที่นิทรรศการในรูปแบบ “ตลาดนัดวิชาชีพสำหรับ SMEs” จำนวนประมาณ 40 ซุ้ม ประกอบด้วยซุ้มร้านค้าตัวอย่าง ซุ้มผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงนวัตกรรม ซุ้มธุรกิจแฟรนไชส์ ซุ้มให้บริการปรึกษาแนะนำของสสว.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซุ้มให้บริการด้านการเงินและสินเชื่อ ฯลฯ
     
      ในการนี้ สสว. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก สสว. ท่านผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทางออนไลน์ที่ www.sme.go.th ภายใน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นอย่างช้า นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก สสว. หรือ SMEs ที่ประกอบวิชาชีพแฟรนไชส์ต้นแบบ หรือมีผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่น่าสนใจ เข้าร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดงนิทรรศการได้ในจำนวนจำกัด
     
      สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ ใบสมัครสัมมนา ใบตอบรับยืนยัน และแผนที่สถานที่จัดงาน ได้ที่ www.sme.go.th หรือโทร. 02-278-8800 ต่อ 451, 129, 476

ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!