ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


การประกันรถยนต์

การประกันรถยนต์
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2019, 03:11:30 PM »

การประกันรถยนต์มีหลายวิธี เช่น การทำประกันกับบริษัท ทำประกันผ่านโปรกเกอร์ หรือทำผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองทันที ซึ่งมีให้เลือก ทั้งการประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันชั้น 2 ชั้น 2+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 และชั้น 3+ หรือถ้าจะต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ก็ย่อมได้ โดยเฉพาะวิธีต่อประกันรถยนต์ทั้งออนไลน์ และอ๊อฟไลน์
ประเภทของประกันภัยรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่
1. การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. เพื่อให้ความคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่า จะต้องได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน และเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีอีกด้วย
2. การประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกัน และผู้ขาย หรือบริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัย ตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้เอาประกันภัย เองซึ่งจะวื้อหรือไม่ก็ได้
การประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะเป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือขับขี่รถยนต์โดยได้รับ ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่ระบุชื่อใน กรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ แต่ถ้าไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ต้องเข้าร่วมรับผิดชอบต่อ ความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นในส่วนแรกด้วย
2.1 กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 1 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อความเสียหาย ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
2.2 กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 2 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์ คันเอาประกันภัย
2.3 กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 3 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.4 กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 4 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.5 กรมธรรม์ภาคสมัครใจ ประเภทที่ 5
แบบประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภทที่ 2 + เป็นความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อความเสียหาย ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก ความรับผิดต่อความสูญหาย และไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
แบบประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภทที่ 3 +เป็นความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความ รับผิดต่อความเสียหาย ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก