ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เปิดรับสมัคร โครงการTHE ENERGiST2 by EPPOแข่งสร้างสรรค์นโยบายและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO

โครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์นโยบาย และมีหัวด้านธุรกิจ ได้ออกมานำเสนอแนวคิด เพื่อนำไปสู่นโยบายหรือธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” Redefine Relationship between Policy and Business สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีม (2- 3 คน) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น
ที่ www.theenergistbyeppo.org

9 สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO มีดังนี้
1. ความรู้ : ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 ท่าน
2. การพัฒนาตัวเอง : ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความ เป็นผู้นํา ทักษะการคิดแบบรอบด้าน
3. โอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ : จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี โอกาสที่จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้
4. โอกาสสร้างสรรค์นโยบายใหม่ : จากหน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ SMEs หรือ Startup ที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามา รถสะท้อนมุมมองด้านธุรกิจที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่
5. ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในการคิดนโยบายพลังงาน และการต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับ Mentor และ Coach จากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก สนพ.
6. เครือข่าย : เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ
7. ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติยศ 
8. เงินทุนสนับสนุน 450,000 บาท 
9. ทริปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ :ผู้ชนะการแข่งขันได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต้นแบบด้านนวัตกรรมหรือธุรกิจพลังงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

ติดต่อสอบถามได้ที่
เฟซบุ๊กเพจ : The Energist by EPPO
อีเมล : theenergistbyeppo@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา) 09-4646-4628 (คุณณวกมล)


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 01:49:48 PM โดย THE ENERGiST2 »

 emo23
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THE ENERGiST 2 by EPPO

โครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์นโยบาย และมีหัวด้านธุรกิจ ได้ออกมานำเสนอแนวคิด เพื่อนำไปสู่นโยบายหรือธุรกิจด้านพลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” Redefine Relationship between Policy and Business สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีม (2- 3 คน) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นี้เท่านั้น
ที่ www.theenergistbyeppo.org

9 สิ่งที่คุณจะได้รับจากโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO มีดังนี้
1. ความรู้ : ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกว่า 20 ท่าน
2. การพัฒนาตัวเอง : ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเป็นทีม ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะความ เป็นผู้นํา ทักษะการคิดแบบรอบด้าน
3. โอกาสต่อยอดสู่ธุรกิจ : จากนโยบายและแผนด้านพลังงานที่มี โอกาสที่จะสามารถนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ที่ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศได้
4. โอกาสสร้างสรรค์นโยบายใหม่ : จากหน่วยงาน องค์กร ธุรกิจ SMEs หรือ Startup ที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามา รถสะท้อนมุมมองด้านธุรกิจที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่
5. ประสบการณ์ : ประสบการณ์ในการคิดนโยบายพลังงาน และการต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับ Mentor และ Coach จากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก สนพ.
6. เครือข่าย : เครือข่ายนักคิด นักพลังงาน และนักธุรกิจที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ทางธุรกิจ
7. ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติยศ 
8. เงินทุนสนับสนุน 450,000 บาท 
9. ทริปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ :ผู้ชนะการแข่งขันได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต้นแบบด้านนวัตกรรมหรือธุรกิจพลังงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

ติดต่อสอบถามได้ที่
เฟซบุ๊กเพจ : The Energist by EPPO
อีเมล : theenergistbyeppo@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา) 09-4646-4628 (คุณณวกมล)