ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1238
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง

วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
(How to plan your business under economic hard time.. Implication to strategic approach)วันเวลาและสถานที่

                วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 ณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ห้อง 50804 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ แขวงประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย            

                นิสิตระดับปริญญาโท MBA ที่ผ่านการเรียนในวิชา Strategy Management และใกล้จบการศึกษาแล้ว ตลอดจนผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ ให้แก่องค์กรของตน จำนวน 40 ท่าน


วิทยากร

                อาจารย์สสรณ์ โสรัตน์

      ประธานกรรมการบริษัท

Panus Assembly Co., Ltd
ENSERV Co., Ltd
      กรรมการผู้จัดการ

SERV Business Consulting  & Training Co., Ltd
Hope Barbour Co., Ltd
      Corporate Consultant

Caretery Co., Ltd (Ploen Restaurant& Catering)


พิธีกรร่วม            

                อาจารย์ เขมะณัฐ เที่ยงตรงค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

                ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนากำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551

                13.00-13.30 น.    ลงทะเบียนหน้างาน

                13.30-14.45 น.    พิธีกรเชิญ ท่านประธานกล่าวเปิดงานบรรยายตามหัวข้อสัมมนา

                                "วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ"

                                                วิทยากร  อาจารย์ สสรณ์ โสรัตน์

                14.45-15.00 น.    พัก รับประทานอาหารว่าง

                15.00-16.30 น.    บรรยายตามหัวข้อสัมมนา (ต่อ)        

                                          ผู้บรรยายตอบข้อซักถาม

                16.30 น.              พิธีกรเชิญประธานกล่าวปิดงาน    กล่าวขอบคุณวิทยากร

                                          มอบของที่ระลึกผู้รับผิดชอบโครงการ
                นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีกรุณาลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2551

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่              

ประชาสัมพันธ์ GMI                                          CB 5 ชั้น 8
นางสาวอรุณวรรณ แก้วศิลป์ (เปิ้ล)                โทร. 089-480-3233
นายขวัญชัย ดาวชัยศักดิ์ (ขวัญ)                        โทร. 081-170-8275                            

หรือ  E-mail: saitips@gmail.com  Fax: 02-470-9798

ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1238
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
(How to plan your business under economic hard time.. Implication to strategic approach)

วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.30
ณ  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ห้อง 50804 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140

ชื่อ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………..………………………………….
ตำแหน่ง …………………………………………………………..………………………...................
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท……………………………………...……………………………………………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………...
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) …………………………………....โทรสาร ………………….…..…………….โทรศัพท์มือถือ ……………………..……………….… E-mail: ……………….……………………

•   ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา
•   กรุณาลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2551
•   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่   
นางสาวอรุณวรรณ แก้วศิลป์ (เปิ้ล)   โทร. 089-480-3233
นายขวัญชัย ดาวชัยศักดิ์ (ขวัญ)   โทร. 081-170-8275   
หรือ   E-mail: saitips@gmail.com
Fax: 02-470-9798



กำหนดการสัมมนา
วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ
(How to plan your business under economic hard time.. Implication to strategic approach)
วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.30
ณ  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ห้อง 50804 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140


วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2551
13.00-13.30 น.   ลงทะเบียนหน้างาน
13.30-14.45 น.   พิธีกรเชิญ ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
บรรยายตามหัวข้อสัมมนา
“วางแผนธุรกิจกันอย่างไร เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ”
วิทยากร คุณสสรณ์ โสรัตน์
14.45-15.00 น.   พัก รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น.   บรรยายตามหัวข้อสัมมนา (ต่อ)   
ผู้บรรยายตอบข้อซักถาม
16.30 น.   พิธีกรเชิญประธานกล่าวปิดงาน
กล่าวขอบคุณวิทยากร
มอบของที่ระลึก




ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!