ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


Competency คืออะไร? ช่วยให้การพัฒนาบุคลากรดีได้ยังไง? ตามมาดูกัน!

ทุกๆ องค์กร ทุกๆ บริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือแค่ไหน เชื่อว่าต้องมีหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้นก็คือการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ที่แน่นอนว่ากว่าบุคลากรคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพได้นั้นจะต้องอาศัยทั้งระยะเวลาประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะความสามารถและความรู้เฉพาะด้านของแต่ละบุคคล หรือที่เรียกแบบรวมๆ ว่า “Competency” โดย Competency หรือความสามารถนี้แบ่งออกแยกย่อยได้อีก 4 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ความสามารถหลัก (Core Competency) คือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หากพนักงานในองค์กรมีข้อดีข้อนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้จริง
2. ความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือความรู้และความสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องมี เพื่อการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การแสดงออกถึงภาวะผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์
3. ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ (Functional Competency) คือความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่แสดงออกให้เห็นถึงทักษะและคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานแต่ละประเภท
4. ความสามารถจากลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น แรงจูงใจ ทัศนคติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานเห็นได้ชัดว่า Competency นั้นสามารถใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรกำหนดได้ แต่หากใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรของคุณไม่ได้มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อนี้ก็ไม่ได้ปัญหาร้ายแรงแต่อย่างใด เพราะการฝึกฝนและการให้ความรู้สามารถทำให้ทุกข้อเกิดขึ้นจริงได้จากการที่บริษัทนั้นๆ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและผลักดันให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

โดยโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของแต่ละสถาบันนั้นก็จะมีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ที่ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ที่จะสามารถช่วยพัฒนาบุคลากรของคุณจากภายในสู่ภายนอก โดยจะมีทั้งหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพผู้นำสู่ความเป็นเลิศ , หลักสูตรทางเลือกโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มธุรกิจและบริษัทเอกชน และหลักสูตรทางเลือกสำหรับกลุ่มข้าราชการและองค์กรรัฐวิสหากิจ ที่หลักสูตรต่างๆ เหล่านี้จะเน้นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน ทั้งการสร้างความคิดแบบผู้นำ การสื่อสารอย่างมืออาชีพ การพัฒนากระบวนการคิด การยกระดับการบริการ และการสร้างทีม ซึ่งเหมาะสมกับบุคลากรหลากหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ ระดับพนักงาน ที่ปรึกษา ผู้จัดการ ตลอดจนระดับผู้บริหาร

หากองค์กรของคุณเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่กำลังวางแผนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร อย่ารอช้าที่จะดำเนินการจัดหาโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยให้บุคลากรของคุณมีทักษะในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในการทำงานได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสามัคคีให้การทำงานเป็นทีมสามารถดำเนินไปอย่างลุล่วง รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่องค์กรของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย