ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


สัมมนาฟรี! อุตสาหกรรมก้าวไกล คลัสเตอร์ไทยร่วมมือ

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1178
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
สัมมนาฟรี! อุตสาหกรรมก้าวไกล คลัสเตอร์ไทยร่วมมือ

จัดโดย: สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) งานสัมนา “อุตสาหกรรมก้าวไกล คลัสเตอร์ไทยร่วมมือ”สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) งานสัมนา “อุตสาหกรรมก้าวไกล คลัสเตอร์ไทยร่วมมือ”


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้เกิดการร่วมมือ บูรณาการกัน อันจะนำไปสู่การช่วยลดต้นทุนการผลิต เกิดการเกื้อกูลกันแบ่งคำสั่งซื้อตามความถนัดชำนาญ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิธีการนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในสภาวะเศรษฐกิจ และระบบการค้าแบบเสรีปัจจุบัน


วันที่อบรม สัมมนา:
ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.


วิทยากร :
1. รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
3. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง: ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล/ คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง: คุณธวัฒน์ จิว/ คุณปรานี คุรุเวฬกรณ์
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์: คุณวงกต ตั้งสืบกุล/ คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน

ค่าลงทะเบียน/โปรโมชั่น:
สัมมนาฟรี


สถานที่จัดอบรม สัมมนา:

ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ

แผนที่:
ดาวน์โหลดเอกสาร (Download): http://ftilogistics.org

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:
กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง คุณจันทิมา สุวรรณโรจน์ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ โทรสาร 0 2345 1108 หรือ อีเมล์ chanthimas@off.fti.or.th ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ติดต่อ : คุณสรกมล ซาพิมพ์
โทรศัพท์ : 023451059
Email : lcb_2551@hotmail.com, sorakamols@off.fti.ro.th
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!