ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร
296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานี รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี

CPD/CPA รออนุมัติ
อัตราค่าอบรม
สมาชิก ราคา 3,200 บาท
บุคคลทั่วไป ราคา 4,000 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ่ายเงินในนาม บริษัทหัก ณ ที่จ่าย 1.5%
**จองและจ่ายเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563**
สมาชิกลด 200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไปลด 500 บาท/ท่าน

วัตถุประสงค์
     เพื่อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การวางแผนภาษีที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี รวมถึงผลกระทบที่มีต่อหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้สนใจทั่วไป                     
หัวข้อสัมมนา         
วันที่ 8 กันยายน 2563 การวางแผนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
1. ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) ความหมายและฐานภาษี
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัยบ้านหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
5) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
3. อัตราภาษี
1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้   
2) อัตราภาษี ปี 2563-2564   
3) อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป 
4) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
4. ผู้เสียภาษี
1) เจ้าของ   
2) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
3) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
5. การลดและการยกเว้นภาษีปี
1) การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
2) การลดภาษี 90% ปี 2563
3) การลดหรือยกเว้นภาษี โดย อปท.
4) การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี                                                                         
6. การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) หลักการทั่วไปคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
3) บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ Update กฎกระทรวง
6) การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
7) ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
8) การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ได้บรรเทาหรือไม่)
7. การชำระภาษี
1) การชำระและการผ่อนภาษี         
2) เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม       
3) การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
4) การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาด การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน
8. การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
1) การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุด (ภ.ด.ส.3,ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามความจริง
2) การคัดค้านการประเมินภาษี และการฟ้องศาล
3) การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย
4) การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง       
9. โทษ
1) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
2) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้น        การกระทำของตนด้วย
10. การวางแผนประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำได้
11. ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์/เดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
12. ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1) ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
2) ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี
3) ไม่เสียภาษีโรงเรือน จะได้บรรเทาภาษีที่ดินหรือไม่
         
     การชำระเงิน ***(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)
โอนเงินเข้าบัญชี  บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด  Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928
              ธนาคารกสิกรไทย     เลขที่ 728-2-35885-3 (สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน)
               ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 156-3-00425-6   (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
               ธนาคารกรุงเทพ      เลขที่  033-3-00450-5  (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
               พร้อมเพย์               010 555 613 1928
โทรศัพท์ 02-415-1567