ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน แถลงข่าวยิ่งใหญ่ จัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้มอบหมายให้นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ”รุ่นที่  2 (สกพ.2) นายสุชน ชาลีเครือ ประธานรุ่น สกพ.2 และประธานกลุ่มที่ 1 เขาหินซ้อน นายประภัตร โพธสุธน ประธานกลุ่มที่ 4 ห้วยฮ่องไคร้ นายพลชัย วินิจฉัยกุลประธานกลุ่มที่ 5 ห้วยทราย นายมานิต นพอมรบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในนามของรุ่นสกพ.2 ด้วยตระหนักถึงพระราชกรณีกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจักษ์แจ้งชัดในฐานะข้าแผ่นดินของพระองค์  จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชีวิตวัยรุ่น ได้ฝึกฝนสืบค้นอัตชีวประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงวิริยะ อุตสาหะ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามั่นคง นำมาร้อยเรียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นคำกล่าวสุนทรพจน์ สู่การเรียนรู้ท่องจำ ซึมซับเข้าสู่ภูมิชีวิต นำไปสู่การสร้างความสำนึกในจิตใจและเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการจัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  70  ปีทรงครองราชย์ ” กล่าวว่าเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” รุ่นที่ 2 (สกพ.2) โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาความมั่นคงในชีวิต และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559  แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปเป็นเยาวชนต้นแบบถ่ายทอดความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติสืบต่อไป  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน“เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่ภาคประชาสังคมโดย “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด” จึงจัดทำโครงการจัดประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ  ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  70  ปีทรงครองราชย์ ”ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดประกวด รูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การแข่งขัน ที่เป็นมาตรฐานให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.http://เสาหลักเพื่อแผ่นดิน.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมการรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัด พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว และแนบเอกสารเพื่อแสดงตัวต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับสำเนา พร้อมถ่ายวีดีโอ บันทึกลงในแผ่น ซีดี เป็นภาพพร้อมเสียงกล่าวคำสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ของตนเองที่แต่งเรื่องใหม่ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี  ๗๐  ปีทรงครองราชย์ ” จำนวน ๓ แผ่น ตามเกณฑ์การประกวด พร้อมด้วยคำสุนทรพจน์เป็นไฟล์ word บันทึกภายในแผ่น ซีดี เดียวกัน

รีบจัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ สำนักงานหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เลขที่ 149 ถนนนนทรี แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ10210 โทรศัพท์ 02-264-2741,02-294-2742 เพราะ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด ให้เหลือจำนวน 20 คน โดยจะประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2559 ทางเวปไซต์ www.http://เสาหลักเพื่อแผ่นดิน.com และผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน จะต้องเข้ามาทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์