แฟรนไชส์กลุ่มค้าปลีก

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท, ห้างสรรพสินค้า
8 22.22
แฟรนไชส์ตัวแทนจำหน่าย
6 16.67
แฟรนไชส์สินค้าราคาเดียว
4 11.11
แฟรนไชส์ยาแผนปัจจุบัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์
3 8.33
แฟรนไชส์เสื้อผ้า
3 8.33
แฟรนไชส์สินค้านำเข้า, แบรนด์เนม
2 5.56
แฟรนไชส์เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
1 2.78
แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
1 2.78
แฟรนไชส์ผงซักฟอก
1 2.78
แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสาวหล่อ
1 2.78
แฟรนไชส์ฮาร์ดแวร์ก่อสร้าง
1 2.78
แฟรนไชส์รถจักรยานยนต์มือสอง
1 2.78
แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
1 2.78
โรงงานผลิตปุ๋ย
1 2.78
แฟรนไชส์เครื่องใช้สำนักงาน
1 2.78
แฟรนไชส์อุปกรณ์ค้าปลีก
1 2.78
รวม 36 100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564