26K
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
PD House เป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ภายใต้แนวคิดการออกแบบบ้านและการก่อสร้างให้เป็น “บ้านประหยัดพลังงาน” ยืนยันได้จากรางวัล “บ้านอนุรักษ...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?