54K
2
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store Business Partner  หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง อีกทั้งยัง..เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกร.. อยากมีธุรก...
2. 
Docter Pharma Center เป็นศูนย์อบรมเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร และผู้ประกอบกิจการธุรกิจร้านขายยาที่เน้นการสอนแบบทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงหน้าร้านขายยา พร้อมเทรนเนอร์ฝึกประสบการณ์หน้าร้าน เมื่อเรียนจบสามารถนำค...
3. 
ฟาสซิโนมุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างที่สุดในการเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายแบบมืออาชีพด้านยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าของเราให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ในราคาที่คุ้มค่า ผ่...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?