151K
17
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
จากประสบการณ์ที่ได้วางระบบร้านมินิมาร์ท มากว่า 10 ปี ทำให้เราทราบว่า ข้อดีและข้อเสียของการทำแฟรนไชส์ร้านมินิมาร์ท เป็นอย่างไร และปัญหาหลักของผู้ลงทุนคือ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีเงินลงทุนที่จำกัด เราจึงพยายามพัฒนาระบบการจัดการท...
2. 
บริการวางระบบร้านมินิมาร์ทภายใต้เครื่องหมายการค้าของท่านและในรูปแบบแฟรนไชส์ ออกแบบแปลนร้านค้า แปลนงานไฟฟ้า แปลนงานสุขาภิบาล โดยสถาปนิกมืออาชีพ จำหน่ายเครื่อง POS ครบชุดและระบบการขาย และอุปกรณ์ร้านมินิมาร์ททุกชนิด เช่น ชั...
3. 
ร้านเจลลี่เบิร์ด เฮลท์ตี้โซน เป็นร้านเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับคนที่ห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง ด้วยสินค้าจากโครงการหลวง ดอยคำ, อภัยภูเบศร์ ฯลฯ
4. 
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนา และดำเนินกิจการระบบแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ทในประเทศไทย ด้วยการเปิดร้านสาขาในแหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้า...
5. 
เฟรชมาร์ท – FRESH MART เป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และบริหารงานอย่างมืออาชีพโดยคนไทยเพื่อคนไทย รูปแบบร้านที่ดูทันสมัย สะอาด สดใส และการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักแพร่หล...
6. 
108Shop Mini Outler “ ร้านขายปลีกระดับรากหญ้า ” โครงการ 108 Shop คือ โครงการที่ช่วยจัดการธุรกิจในร้านสะดวกซื้อ/ขายปลีก โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการโดยใช้...
7. 
Sun – Store ผู้นำทางด้านงานระบบร้านสะดวกซื้อ และมินิมาร์ทแบบครบวงจร โดยเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารระบบปฏิบัติการ ของ ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ มากกว่า 30 ปี ทั้งที่เป็น Brand ของไทย และต่างประเทศ ปัจจุบัน S...
8. 
7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออล...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?