ลำดับ ประเภทงานประกวด จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1. ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ 354 13.95
2. ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป 344 13.56
3. ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค 294 11.59
4. การประกวดทั่วไป 266 10.48
5. ประกวดวาดภาพ, ระบายสี 189 7.45
6. ประกวดร้องเพลง, ดนตรี 184 7.25
7. ประกวดงานเขียน, เรียงความ 142 5.6
8. ประกวดความสวย, ความงาม 134 5.28
9. ประกวดธุรกิจ, โครงการ 127 5.01
10. ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม 119 4.69
11. ประกวดเต้น, ลีลาศ, แอโรบิค 92 3.63
12. ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว 68 2.68
13. ประกวดทำอาหาร, ทำขนม 43 1.69
14. ประกวดสัตว์เลี้ยง, ไก่แจ้, นกเขาชวา 43 1.69
15. ประกวดสถาปัตยกรรม 34 1.34
16. ประกวดคอมพิวเตอร์, IT 32 1.26
17. ประกวดด้านวิชาการ 21 0.83
18. ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที 18 0.71
19. ประกวดการ์ตูน, แอนิเมชั่น 17 0.67
20. ประกวดพระเครื่อง, พระ, พระใหม่ 9 0.35
21. ประติมากรรม 7 0.28
รวม 2,537 100