ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


หลักสูตรฝึกอบรม โครงการอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชำระเงิน โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-263061-1 ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ์ และ/หรือ นางกัลยา  พูลทรัพย์

การสมัครเข้ารับการอบรม
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 โทรสาร 034-351-392 E-mail: rdiswt@ku.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th