ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ม.รามคำแหงเปิดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" รุ่นที่ 3 ฟรีโดยไม่เสียค

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1085
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
.รามคำแหงเปิดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" รุ่นที่ 3 ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย !      

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมบ่มเพาะ หลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC)” รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 จำนวนรุ่นละ 50 - 55 คน

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น !

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากคณะเศรษฐศาสตร์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ
• ฝึกอบรมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งวิทยากรรับเชิญจากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ โดยวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ
• การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ
• การฝึกเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อเป็นพิมพ์เขียวไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และการแสวงหาเงิน ทุนจากผู้ร่วมลงทุน และจากสถาบันการเงิน

รุ่นที่ 3 : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. -16.00 น.

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2553
- ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
- ปฐมนิเทศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2553
- เริ่มอบรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2553

สถานที่อบรม : ห้อง 305 คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อการฝึกอบรม จะแบ่งออกเป็น 9 Module ดังต่อไปนี้

Module 1: นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ
Module 2: การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่/การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
Module 3: กลยุทธ์ทางการตลาด
Module 4: การบริหารจัดการด้านเทคนิคปฏิบัติการ (การผลิต การบริการ และโซ่อุปทาน)
Module 5: การบริหารองค์กรและบุคลากร
Module 6: การบริหารทางการเงิน ระบบบัญชี
Module 7: การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล
Module 8: การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
Module 9: การศึกษาดูงาน

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร ได้ที่
สำนักงานโครงการ“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-310-8000 ต่อ 4520, 08-4539-3971 และ 08-8623-2116
โทรสาร 02-310-8000 ต่อ 4520

สามารถดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.nec.ru.ac.th
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!