ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แนะนำวิทยากรตอบคำถาม ธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1085
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
วิทยากรผู้ตอบคำถามธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม ได้แก่ ร.ต.อ. ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์

ประวัติของวิทยากร
ร.ต.อ. ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์
ผู้ก่อตั้ง The Coffee Cartel Co.,Ltd.
Franchisor  แฟรนไชส์กาแฟสวัสดี   แฟรนไชส์ COFFEE LOVE
ผู้อำนวยการ สถาบันกาแฟ The Cartel’s Coffee  Institute
ผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาชาวไทยภูเขาผู้ปลูกกาแฟ

อดีตและปัจจุบัน ในวงการกาแฟ  
พ.ศ. 2526   ครอบครัววิบุลศิลป์ ก่อตั้ง สวนทศเทพ นับเป็นส่วนกาแฟอราบิก้าเอกชน (ที่ไม่ใช่ชาวไทยภูเขา) ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย

พ.ศ. 2530   ทดลองคั่วกาแฟเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2534   จำหน่ายกาแฟอราบิก้า เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริษัทรับซื้อสารกาแฟ สัญชาติญี่ปุ่น

พ.ศ. 2540   วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ลูกค้าญี่ปุนปิดกิจการ ตัดสินใจดำเนินธุรกิจกาแฟเพื่อคั่วจำหน่ายอย่างจริงจัง โดยเริ่มระดมทุนโดยการประกอบอาชีพนักแสดงเริ่มสำรวจพื้นที่ปลูกกาแฟของชาวไทยภูเขา และเริ่มจัดกิจกรรม Rally เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาคให้ชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2542   เริ่มคั่วกาแฟจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "    โดย เดอะ กาแฟ การ์เต็ล”

เริ่มรับซื้อกาแฟอราบิก้าจากเกษตรกรชาวไทยภูเขา และเริ่มการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกาแฟของชาวไทยภูเขาให้ได้คุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มรับชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า เย้า ลีซอ และมูเซอ เป็นลูกไร่

พ.ศ. 2544   -เป็นกรรมการชมรม SME ภูมิปัญญาไทย ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
-เปิดร้านจำหน่ายกาแฟขึ้นเป็นร้านแรกโดยมีชื่อว่า "ร้านกาแฟโรแดง" ภายในตลาดบองมาร์เช่ ประชานิเวศน์

พ.ศ. 2544   เริ่มการจัดการอบรมวิชาการกาแฟขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2545   กรรมการผู้จัดการได้รับเลือกเป็นกรรมการของ ชมรม SMEภูมิปัญญาไทย ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วาระ พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546   -จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ก่อตั้งสถาบันวิชาการกาแฟ The Cartel’s Coffee Institute  
-เริ่มจัดการอบรมวิชาการกาแฟเรื่อง "ศาสตร์แห่งกาแฟ" อย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทฐานเศรษฐกิจ  วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ ปัจจุบันมีการจัดการอบรมแล้วทั้งสิ้น 68 รุ่นจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,700 คน)  
-ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นร้านจำหน่ายกาแฟภายในร้านขนมไทยสวัสดี (บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทยสวัสดี) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) โดยใช้ชื่อ "กาแฟสวัสดี"
พ.ศ. 2546   เป็นสมาชิก มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนา SME (ISMED)หมายเลข 46-47491เป็นหนึ่งในโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ITBระยะที่ 2 ของกระทรวงอุตสาหกรรมโดย ธ.พ.ว. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน SMEs ภายใต้โครงการSMART SMEs ของสถาบันอาหาร ได้เริ่มทดลองโครงการแฟรนไชส์ "กาแฟสวัสดี" โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อจากผู้บริหารระดับสูงของ สสว. และได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2546 ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การทดลองระบบ LOGISTICS ระบบการส่งเสริมการขาย ฯลฯ เป็นธุรกิจผลิตกาแฟคั่วแห่งแรกที่ได้แสดงความจำนงพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟให้เข้ามาตรฐาน HACCP ตามโครงการแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาหาร

พ.ศ. 2547   เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 และการแข่งขันการประกวดศิลปะ LATTE ART แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2548   เปิดตัวโครงการ "กาแฟสโมสร สโมสรของผู้รักกาแฟ" เมื่อเดือนมีนาคม 2548เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTAแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 และการแข่งขันการประกวดศิลปะ LATTE ART แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2549   ก่อตั้งแผนก Cartel’s Espresso Engineering Center ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟระดับมืออาชีพจากอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน

พ.ศ. 2551   -ก่อตั้งแฟรนไชส์ COFFEE LOVE
-เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5  และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
-ได้รับประทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่วงการกาแฟและชาไทย จากสมเด็จพระวงรงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

พ.ศ. 2552   เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลกาแฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชิงแชมป์ BARRISTA แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ปัจจุบัน   -จำหน่ายกาแฟคั่ว และคั่วบด ให้กับร้านกาแฟ ร้านอาหาร และโรงแรม ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 800 ร้าน
- มีสมาชิกแฟรนไชส์กาแฟสวัสดี 40 สาขา ทั่วประเทศ
- มีสมาชิกแฟรนไชส์ COFFEE LOVE จำนวน 140 สาขา ทั่วประเทศ
-มีสมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศาสตร์แห่งกาแฟ 68 รุ่น ประมาณ 2,700 คน
ท่านใดที่มีคำถาม หรือ ข้อสงสัยในธุรกิจของท่าน ทางด้านเครื่องดื่ม หรือ ไอศกรีม
สามารถตั้งกระทู้ถามได้เลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2009, 06:28:12 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!