ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - RTSaMee08

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 63
1
บริการทำ Business process improvement (BPI)
เตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับธุรกิจ
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com

2
บริการทำ Business process improvement
บริการเตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และจะช่วยให้เลือกซอฟต์แวร์ได้ตรงกับงานของธุรกิจ เพื่อให้ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ได้คุ้มค่า
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
Email : sdn.nara@hotmail.com


---------------

“การทำ Business process improvement (BPI)ให้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจบ้าง”

ปัญหาของภาคธุรกิจทุกประเภทส่วนใหญ่ที่พบเจอมีปัญหาดังนี้

1. ไม่มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เหมาะสมเป็นมาตรฐาน เป็นสาเหตุให้การทำงานไม่ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่ควรเป็นเช่น ฝ่ายขายกำหนดให้เป็นผู้รับชำระเงินจากลูกค้าด้วย
2. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานขาดเรื่องของระบบควบคุมภายใน (Internal control) เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น
3. การจัดเก็บในคลังสินค้าทั้งส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ธุรกิจหลายบริษัทยังขาดการกำหนดโครงสร้างการจัดเก็บที่เหมาะสมก่อให้เกิดการสูญเสียจากของเสื่อมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบและสินค้าหมดอายุ ก่อให้เกิดความสูญเสียปริมาณมาก
4. การผลิตขาดการกำหนดโครงสร้างการคำนวณต้นทุนผลิตที่ช่วยให้เห็นว่ามีต้นทุนส่วนใดบ้างสำหรับการผลิต เพราะส่วนใหญ่จะคำนวณต้นทุน ณ สิ้นงวดแต่ละเดือน ไม่สามารถทราบต้นทุนผลิตได้ทันทีจากการผลิตแต่ละครั้ง ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. ในบางบริษัท ไม่มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับ ปริมาณของความต้องการในการผลิต (Demand กับ Supply ไม่สอดคล้องกัน)
6. การวางแผนผลิต มักจะไม่มีการวางแผนผลิตบางครั้งก็พิจารณาผลิตตาม กำลังผลิตของเครื่องจักร โดยไม่มีการวางแผนให้เกิดความเหมาะสมว่าควรจะผลิตปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อป้องกันการผลิตที่ over demand ก่อให้เกิดผลเสียต่อสินค้าที่ผลิตเก็บไว้นานทำให้เกิดการสูญเสียและคุณภาพด้อยลง
7. ในด้านบริหารการเงิน บางธุรกิจไม่มีการวิเคราะห์วางแผนระบบบริหารการเงิน ที่ช่วยให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลที่ทราบล่วงหน้าด้านสถานะการเงิน
8. ด้านการขาย บางธุรกิจอาจไม่เคยทำประมาณการขายล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน
9. การจัดซื้อหรือบางธุรกิจที่มีการว่าจ้างผลิต ยังไม่มีการเข้า Audit supplier บางครั้งการว่าจ้างผลิต ทางบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งมอบวัตถุดิบให้ผู้รับจ้างผลิตแต่ไม่เคยมีการตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบที่อยู่กับผู้รับจ้างผลิต ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกับการสต๊อกวัตถุดิบ
10.ผู้ประกอบการบางธุรกิจ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจระดับ SME มักจะเป็นการว่าจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำงบการเงิน โดยส่วนใหญ่สำนักงานบัญชีมักจะทำงบการเงินให้ปีละครั้งโดยแต่ละเดือนเป็นการดำเนินงานในการยื่นภาษีซื้อ/ภาษีขายให้ ทำให้ผู้บริหารธุรกิจไม่มีโอกาสทราบผลประกอบการแต่ละเดือน
11. ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME อาจมีการซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชีซึ่งบางซอฟต์แวร์อาจมีเชื่อมระบบคลังสินค้าแค่ข้อมูลการรับ/จ่ายของจากสต๊อก ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกระบบในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ผู้บริหารแต่ละระดับไม่สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์มาใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนงานให้ดีขึ้น

ขั้นตอนการทำ Business Process Improvement

1. การทำ Business Process Improvement ทางบริษัทที่ต้องการจัดทำโครงการระบบนี้ ทางผู้บริหารให้นโยบายชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบเพื่อให้มีการ
2. มีการศึกษากระบวนทำงานปัจจุบัน ทุกระบบงานในองค์กร จากนั้นนำข้อมูลจากการศึกษาระบบปัจจุบัน มาวิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุงในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีการทำงานที่กระชับขึ้นและคุณภาพงานสูงขึ้น
3. มีการวางระบบควบคุมภายใน (Internal control) เสริมแต่ละระบบงานที่ควรเพิ่มระบบควบคุมภายใน
4. สร้างมาตรฐานของรูปแบบโครงสร้างรหัสต่างๆ และกำหนดรูปแบบฐานข้อมูลที่ต้องนำไปใช้ในระบบซอฟต์แวร์ ERP ได้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
5. กำหนด Function feature แต่ละระบบงานที่ซอฟต์แวร์ ERP ต้องมี standard function feature เพื่อ support งานแต่ละระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ customize เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยให้ธุรกิจคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ได้เหมาะสมกับลักษณะงานของธุรกิจ ช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนการใช้ซอฟต์แวร์

ประโยชน์จากการทำ (Business Process Improvement)

1. ได้ระบบที่มีการวางกระบวนการทำงานทุกระบบให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้รองรับการนำซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานแทนการใช้บุคลากร เป็นการลดการใช้บุคลากร ลดปริมาณการใช้เอกสาร
2. เป็นการวางระบบให้เชื่อมโยงกับการใช้ระบบ AI ให้สามารถใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบ AI โดยไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูล ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบอัตโนมัตินี้จะได้ข้อมูลที่ลดความผิดพลาด
3. มีการออกแบบ Code structure เพื่อสามารถใช้ในการนำข้อมูลมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ ด้านธุรกิจ ได้หลากหลายทั้งระดับผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับงาน
4. การปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกระบบงานให้เชื่อมโยงกันทำให้ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกระบบงาน ด้วยนำข้อมูลแต่ละระบบงานมาวิเคราะห์เชิงประสิทธิผลงาน เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

สนใจติดต่อ

คุณสุดา  นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com
-----
ประวัติการทำงาน คุณสุดา  นราวงศานนท์

ประสบการณ์โดยย่อ       
รวมทั้งยังเป็นผู้บริหารโครงการ ERP การเป็นหัวหน้าทีมของโครงการ ERP และ IT , และประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี,ตรวจสอบภายใน,และผู้บริหารด้านการเงิน มาตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 51  ปี

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการระบบงาน ERP ในสังกัด iTAP ในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  มาหลายโครงการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process Improvement) เพื่อให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ลดขั้นตอนการรั่วไหลในจุดต่างๆ และวางมาตรฐานการกำหนดโครงสร้างรหัสต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการนำข้อมูลจากระบบงาน มาใช้เกิดประสิทธิภาพ ในเชิงวิเคราะห์และนำมาวางแผนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้รวดเร็วและมีความถูกต้องสูง รวมถึงช่วยกำหนด Business requirement for software selection เพื่อให้สามารถคัดเลือกซอฟต์แวร์ ได้ตรงกับธุรกิจแต่ละบริษัทเพื่อให้รองรับกับระบบงาน ERP และจัดทำตารางการให้คะแนนจากการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ว่าควรพิจารณาในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งทำรายงานเปรียบเทียบ Before and After using ERP ในหัวข้อต่างๆ  เพื่อให้ธุรกิจนำไปวิเคราะห์ ว่าหลังการใช้ระบบแล้ว บริษัทได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการทำรายงานดังกล่าวบริษัทจะได้รับตอนส่งมอบปิดโครงการทำ Business Process Improvement และให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป  และมีประสบการณ์และความสามารถในด้านการวิเคราะห์ประเมิณผลการนำ ซอฟต์แวร์ ERP เพื่อการบริหาร สำหรับธุรกิจการเงินและอุตสาหกรรม  และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของธุรกิจนั้น ตั้งแต่ปี 2552

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERPโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) (Oct 2010 – Present)
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Business Process Improvement (BPI) ให้เป็นมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอการสนับสนุนจากภาครัฐ จนถึงการให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP และคุมการ Implement ERP ให้บริษัท โครงการที่ผ่าน ITAP

การปรับปรับปรุงกระบวนการทำงาน (BPI) ให้กับบริษัทเอกชน ยกตัวอย่างบางส่วน ดังต่อไปนี้

บริษัท โปรเวอร์ค  จำกัด สั่งผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท กลุ่มสมอทองและ มิตรประสงค์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท วนาวัฒน์ กรุ๊ป  จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกประเทภ
บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด  ผลิตไข่แปรรูป
บริษัท เอสดับบลิว ฟู้ดเทค จำกัด  จำหน่ายไข่สด
บริษัท บูรพาพรอสเพอร์ จำกัด  ผลิตแป้งมัน ,แป้งสาคู,แป้งข้าวเจ้า สำหรับประกอบอาหาร ส่วนใหญ่ส่งต่างประเทศ
บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดัก จำกัด ผลิตหมูสด
บริษัท ลิลลี่โทเบก้า จำกัด ผลิตขนมขบเคี้ยว ถั่วอบกรอบยี่ห้อ ทองการ์เด้น
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟู้ด  ผลิตอาหารทะเลแปลรูป
บริษัท โปรแลป  ธุรกิจรับตรวจสอบผล Lab  ให้ รพ. ต่างๆและคลินิก
บริษัท ทวีวงษ์อินดัสตรี จำกัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป
บริษัท เอบิลอาร์ทอินดัสตรี จำกัด  ผลิตหน้าต่าง ประตูกระจกอลูมิเนียม
บริษัท ช เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ฟาร์มเลี้ยงหมู
บริษัท ช โปรเซสซิ่ง ฟู้ด จำกัด ผลิตหมูสด,อาหารแปรรูป
บริษัท วีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผลิตอาหารทะเล ส่งต่างประเทศ
บริษัท แลมตั้น ฯ  จำกัด ผลิตหลอดไฟฟ้า
บริษัท อำพลฟู้ดส์ จำกัด อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่นกระทิชาวเกาะ,เครื่องแกง
กรุ๊ปบริษัท สมาร์ทเวท จำกัด  ผลิตจำหน่าย  อาหารปศุสัตว์,วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์, อาหารสัตว์เล็ก
บริษัท ควอลิตี้พลัส จำกัด รับผลิตเครื่องสำอางค์
บริษัท โบว์เบเกอรี่จำกัด ผลิต เบเกอรี่ ส่งตาม เซเว่นฯ,อเมซอล ฯลฯ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ฮอนด้า
บริษัท  โชคชัย เมทอลชีท  ผลิตเครื่องกังหันน้ำ ฯลฯ
บริษัท โปรเพท กรุ๊ป ผลิตขวดน้ำดื่ม ส่งตามโรงงานผลิตน้ำดื่ม เช่นน้ำดื่มสิงห์ ฯลฯ
บริษัท แพนเอเซีย จำกัด ผลิตอาหารทะเลกระป๋องส่งต่างประเทศ
บริษัท รับก่อสร้าง คลังสินค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม ตามนิคมอุตสาหกรรม
บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด ผลิตสินค้าน้ำปลา ซอส ยี่ห้อเมกกาเชฟ
บริษัท ดังกล่าวข้างต้นหลังจากได้ปรับกระบวนการทำงานแล้ว ได้เข้าสู่ขบวนการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท และสุดท้ายได้เข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจในการดำเนินการควบคุมการ Implement  ERP  เพื่อให้ธุรกิจได้รับการดำเนินงานของ Software ERP ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ  โดยคุณสุดาผู้ทรงคุณวุฒิ จะเข้าทำการประเมินผลตามระยะเวลา และผ่านการรับรองจากโครงการสนับสนุน ITAP

ประสบการณ์การทำงานประจำก่อนการเป็นผู้เชี่ยวชาญของ itap สวทช.

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด (Oct 2006 – Oct 2010)
ที่ปรึกษาด้าน IT
-  รับผิดชอบการบริหารทีมงาน IT และ บริหารการวางระบบ ERP และควบคุมผู้รับจ้างวางระบบ พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก IT

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Oct 2004– Oct 2006)
ผู้ถือหุ้น และ ผู้อำนวยการขาย
- รับผิดชอบงานขาย ERP

บริษัท ดาต้าแมท ดีบีเอ(Apr 2004 – Oct 2004)

Senior Sales Executive
บริษัท ไทย สตอร์เรท แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) (Oct 2000 – Mar 2004)
Senior IT Manager
- รับผิดชอบการบริหารทีมงานฝ่าย  IT และ การจัดการใช้ ERP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

บริษัท เวเนเบิร์ก ซิสเต็ม จำกัด (Apr 1999 – Sep 2000)
Product Manager
-  รับผิดชอบงานขายซอฟต์แวร์ ERP BAAN

บริษัท คีน คอนซัลติ้ง จำกัด (Sep 2003 – Feb 2004)
Sales & Marketing Director
- รับผิดชอบงานขายและบริหารโครงการ ERP

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (1993 – 1995)

EDP Manager
- รับผิดชอบการบริหารงานด้าน IT และการพัฒนาระบบงานตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท
- บริหารโครงการ ERP โดยใช้ซอฟต์แวร์ Oracle E-Business Suite
- ออกแบบแนวทางที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ความสามารถของระบบซอฟต์แวร์

บริษัท พีเค บิสิเนส โซลูชั่น จำกัด (1996 – 1999)
General Manager
- กำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย
- บริหารทีมงานขายและ Implementation team
- ประสานงานกับคู่ค้าด้าน Hardware,Software ERP

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (1992 – 1993)

Computer Service Section1 Manager, Computer Departmet
- Managed the operation team.
- To support for branches.
- บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (จำกัด) มหาชน (1990 – 1992)
Computer Operation Department Manager
- บริหารหน่วยปฏิบัติงาน IT
- ผู้จัดการโครงการ POS system.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (1975 – 1990)
Internal Audit Staff

- รับผิดชอบการตรวจสอบภายในและระบบบัญชี 3 ปี

Computer Department Manager
- พัฒนาระบบการขนส่ง  ระบบบริหารบุคคลและเงินเดือน และระบบบัญชี
- บริหารหน่วยงานคอมพิวเตอร์และงานคอมพิวเตอร์ภายใน

บริษัท พีเอสอาร์ เทรดดิ้ง จำกัด  (1970 – 1975)
Financial Controller
-Financial management.

การอบรม
- Relation Database Management (Chulalongorn University)
- Project Management (Chulalongorn University)
- Computer Audit (BIT)
- Oracle Financial & Manufacturing Application
- OS OSVS1/VMS, UNIX
- Executive Management (NIDA)

SKILL SUMMARY

Mainframe : DEC, IBM
Minicomputer : DEC, SUN
Microcomputer : PC, LAN
RDBMS  :  ORACLE, PROGRESS, DB2

Computer Language  :           COBOL, FORTRAN, C, RPG, PL/I, CLIPPER, JCL

Application

Financial and Accounting (Oracle EBS, Varnet, BAAN)

-          General Ledger, Account Payable, Account Receivable, Purchasing Order, Inventory Management, Project Accounting (PA), CRM, Fixed Asset (FA), Oder Entry (OE), Project Costing, Cost Management.

Manufacturing (Oracle EBS)

-          Bill of Materials (BOM), Work in Process (WIP), MRP, CRP
-          SAP every module
-          Microsoft  AX  every module
-          IFS  every module
-          Info sytline
-          Navision
-          Express
--------------------------------

สอบถามข้อมูล และบริการเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสุดา  นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
Email : sdn.nara@hotmail.com
--------------------------------
รับทำBPI,รับทำBusinessProcessImprovement,ERP


3
dstainless จำหน่าย ถังน้ำแข็งสแตนเลส
http://www.dstainless.com
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/DstainlessKitchen
สนใจโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 084-1030923,061-8438299 ( ณพลเดช )
ID LINE : dstainlesss

4
นำเข้าสินค้าจากจีน
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 083-928-6600, 064-102-8443, 02-5527201-8 กด 1
Official Line: @pssportcargo หรือ
คลิกเลย https://lin.ee/juD1myr
Website : http://www.pssportcargo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PsSportCargo
Email : sale@pssportcargo.com

5
ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ชุดผสมครีม เครื่องผสมครีม เครื่องปั่นกวนผสม
เครื่อง homogenizer เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุครีม เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท นรพร คอมเมอร์เชียลส์ จำกัด
http://www.npcommercials.com
โทรศัพท์: 082-326-0986 ติดต่อคุณ กษิดิศ
ID LINE: kmutnbchem
Email: masterchem16@gmail.com

6
จำหน่าย ปลีก - ส่ง ทั่วประเทศ รับ order ไม่จำกัดจำนวนค่ะ
***ส่งฟรี*** สั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 15 แผ่น เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมลฑล
สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ประเมิณราคาติดตั้ง
ติดต่อ คุณรังสรรค์
โทร 086 327 2591 และ 089 834 3249
Email; RSN-ALT@hotmail.com

7
ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
ผู้ผลิต-จำหน่าย ส่ง-ปลีก ส่งออก เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow Ideal Cut และอัญมณีหายาก (Rare Gems) โดยเฉพาะ
Tel. 02-629-1444(10Lines) , 02-282-9888(10Lines)
Line ID : @LSjewelrygroup
Facebook : LS Jewelry Group
Instagram : LSjewelrygroup
Youtube : L.S.Jewelry Group
Website : http://www.LSjewelrygroup.com

8
ชั้นวางจานอาหาร
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อ คุณเกม มือถือ 081-207-0110,Fax:02-503-4078     
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com

9
หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ป้าจืดPSB
โทร  เอ๋ 0817356757
Line ID eay0817356757
เพจ https://www.facebook.com/PajuedPSB/
- ขวด 0.5 ลิตร ราคา 40 บ
- ขวดลิตร 1.5 ลิตร ราคา 60 บ
- ขวดBig หรือ 6 ลิตร ราคา 240 บาท

10
โรงแรมย่านประตูน้ำ,โรงแรมใกล้ถนนข้าวสาร,SpittzeHotelPratunam
สอบถามเพิ่มเติม / จองห้องพัก ติดต่อ
Tel.02-2529425,081-7394922
Line ID: https://line.me/ti/p/KlsGJV01IJ , cubicspittzegroup
เฟสบุค : https://www.facebook.com/spittzehotel
อีเมล์ : rsvn@spittzehotel.com
เว็บไซต์ : http://www.spittzehotel.com
พิกัด Google : https://bit.ly/2R7rmFt
ที่อยู่ : 26/1 ถ. เพชรบุรี ซ. 13 พญาไท กทม - http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?action=post;topic=122148.0;last_msg=340115 - http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?action=post;topic=122148.0;last_msg=340116

11
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรตลอดชีพ ไม่มีจำกัดระยะเวลา
รายละเอียดคอร์สเรียนคลิกที่นี่
https://KoreanOnline4u-Sale.com
#สอนภาษาเกาหลีออนไลน์ #เรียนเกาหลีออนไลน์
สนใจสอบถามรายละเอียด
ทักไลน์ไอดี : belly_2013
โทร 0647134111

12
รับแปลเอกสารด่วน รับรองกรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ
ศูนย์การแปลบางรัก
362/6 ถนนสี่พระยา(ตรงข้ามธนาคารยูโอบี) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-2673337 Mob : 088-8781015 / 086-3495441 /
Line : hong.br / Line : toom.supatcha
Bang Rak Translation
362/6 Si Phraya Rd., (Oppt. UOB Bank) Maha Pruettharam Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10330
Tel : 02-2673337 Mob: 088-8781015 / 086-3495441
e-mail : bangrak2012@gmail.com
http://www.bangraktranslation.com

13
สั่งเลย !!
เปิดบริการ :  จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น.
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36  ( http://line.me/ti/p/~jurassichunters36 )
LINEMAN : https://wongn.ai/5bo5
Foodpanda : https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/n8pw/krua-chae-wang?r=1
Grab Food : https://bit.ly/3r3Gd4D
inbox : m.me/106260387828036
เพจ : ครัวแชวัง https://www.facebook.com/kruachaewang/
พิกัดร้าน : https://g.co/kgs/wcYpd8-------------------------------------
รับสมัคร ด่วน !!
รับสมัครพนักงานหญิงทำอาหารตามสั่ง นับถือศาสนาอิสลาม 1ตำแหน่ง
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36

14
สั่งเลย !!
เปิดบริการ :  จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น.
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36  ( http://line.me/ti/p/~jurassichunters36 )
LINEMAN : https://wongn.ai/5bo5
Foodpanda : https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/n8pw/krua-chae-wang?r=1
Grab Food : https://bit.ly/3r3Gd4D
inbox : m.me/106260387828036
เพจ : ครัวแชวัง https://www.facebook.com/kruachaewang/
พิกัดร้าน : https://g.co/kgs/wcYpd8-------------------------------------
รับสมัคร ด่วน !!
รับสมัครพนักงานหญิงทำอาหารตามสั่ง นับถือศาสนาอิสลาม 1ตำแหน่ง
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36

15
นำเข้าสินค้าจากจีน
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 083-928-6600, 064-102-8443, 02-5527201-8 กด 1
Official Line: @pssportcargo หรือ
คลิกเลย https://lin.ee/juD1myr
Website : http://www.pssportcargo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PsSportCargo
Email : sale@pssportcargo.com

16
ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ชุดผสมครีม เครื่องผสมครีม เครื่องปั่นกวนผสม
เครื่อง homogenizer เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุครีม เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท นรพร คอมเมอร์เชียลส์ จำกัด
http://www.npcommercials.com
โทรศัพท์: 082-326-0986 ติดต่อคุณ กษิดิศ
ID LINE: kmutnbchem
Email: masterchem16@gmail.com

17
ชั้นสำหรับโชว์สินค้าเอนกประสงค์
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อคุณเกม มือถือ 081-207-0110 , Fax: 02-503-4078
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com
Facebook : http://www.facebook.com/BagoddLiving

18
แผ่นคอมโพสิต ฮ๊อต 4 มิล 1200 บาท ขนาดหน้ากว้าง1.25 x 2.44. เมตร
สินค้าคุณภาพ ไม่มีตำหนิ สีไม่ลอก ไม่ร่อน ไส้พลาสติกพีอี มีความยืดหยุ่น ไม่ใช่ใส้โฟม
มีความยืดหยุ่น ไม่แห้งกรอบ หลังวีร่อง พับกลับไปมาได้หลายครั้ง
ง่ายต่อการติดตั้ง แผ่นไม่ฉีกขาด
คุ้มค่ากว่า ! คิด! ก่อนตัดสินใจ
- คุณกล้า 089-8343096
- คุณไอ้ซ์ 095-4780440

19
ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
ผู้ผลิต-จำหน่าย ส่ง-ปลีก ส่งออก เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow Ideal Cut และอัญมณีหายาก (Rare Gems) โดยเฉพาะ
Tel. 02-629-1444(10Lines) , 02-282-9888(10Lines)
Line ID : @LSjewelrygroup
Facebook : LS Jewelry Group
Instagram : LSjewelrygroup
Youtube : L.S.Jewelry Group
Website : http://www.LSjewelrygroup.com

20
ชั้นวางจานอาหาร
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อ คุณเกม มือถือ 081-207-0110,Fax:02-503-4078     
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com

21
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรตลอดชีพ ไม่มีจำกัดระยะเวลา
รายละเอียดคอร์สเรียนคลิกที่นี่
https://KoreanOnline4u-Sale.com
#สอนภาษาเกาหลีออนไลน์ #เรียนเกาหลีออนไลน์
สนใจสอบถามรายละเอียด
ทักไลน์ไอดี : belly_2013
โทร 0647134111

22
โรงแรมย่านประตูน้ำ,โรงแรมใกล้ถนนข้าวสาร,SpittzeHotelPratunam
สอบถามเพิ่มเติม / จองห้องพัก ติดต่อ
Tel.02-2529425,081-7394922
Line ID: https://line.me/ti/p/KlsGJV01IJ , cubicspittzegroup
เฟสบุค : https://www.facebook.com/spittzehotel
อีเมล์ : rsvn@spittzehotel.com
เว็บไซต์ : http://www.spittzehotel.com
พิกัด Google : https://bit.ly/2R7rmFt
ที่อยู่ : 26/1 ถ. เพชรบุรี ซ. 13 พญาไท กทม - http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?action=post;topic=122148.0;last_msg=340115

23
นำเข้าสินค้าจากจีน
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 083-928-6600, 064-102-8443, 02-5527201-8 กด 1
Official Line: @pssportcargo หรือ
คลิกเลย https://lin.ee/juD1myr
Website : http://www.pssportcargo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PsSportCargo
Email : sale@pssportcargo.com

24
รับตัดต้นไม้ พัทยา บริการตัดต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช 
บริการในเขตพัทยา บางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง ในราคาย่อมเยาว์ พร้อมเคลียร์พื้นที่ ขนทิ้ง
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เฉลิมวรรธน์  โทร : 062-5324935
Line ID : 0625324935

25
หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ป้าจืดPSB
โทร  เอ๋ 0817356757
Line ID eay0817356757
เพจ https://www.facebook.com/PajuedPSB/
- ขวด 0.5 ลิตร ราคา 40 บ
- ขวดลิตร 1.5 ลิตร ราคา 60 บ
- ขวดBig หรือ 6 ลิตร ราคา 240 บาท

26
ซีโร่ โรเดียม, น้ำยาชุบ ชีโร่
IntellichemsCo.,Ltd
4-6 / 1 f., j.k .Building, MahesakSoi3, Mahesak Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel :02 635-6426, 02 635-6433, 02 635 6435 Fax : 02 635 6432
email : info@intellichems.com , intellichems.inc@gmail.com
Line: wezeroize, zerosolution
Facebook: https://www.facebook.com/ZeroRhodium
Facebook Page: https://www.facebook.com/Intellichems/

27
สั่งเลย !!
เปิดบริการ :  จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น.
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36  ( http://line.me/ti/p/~jurassichunters36 )
LINEMAN : https://wongn.ai/5bo5
Foodpanda : https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/n8pw/krua-chae-wang?r=1
Grab Food : https://bit.ly/3r3Gd4D
inbox : m.me/106260387828036
เพจ : ครัวแชวัง https://www.facebook.com/kruachaewang/
พิกัดร้าน : https://g.co/kgs/wcYpd8-------------------------------------
รับสมัคร ด่วน !!
รับสมัครพนักงานหญิงทำอาหารตามสั่ง นับถือศาสนาอิสลาม 1ตำแหน่ง
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36

28
รับทำข้าวกล่อง ร้านอาหารอิสลาม
เปิดบริการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น.
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36 ( http://line.me/ti/p/~jurassichunters36 )
LINEMAN : https://wongn.ai/5bo5
Foodpanda : https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/n8pw/krua-chae-wang?r=1
inbox : m.me/106260387828036
เพจ : ครัวแชวัง https://www.facebook.com/kruachaewang/
พิกัดร้าน : https://g.co/kgs/wcYpd8

29
นำเข้าสินค้าจากจีน
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 083-928-6600, 064-102-8443, 02-5527201-8 กด 1
Official Line: @pssportcargo หรือ
คลิกเลย https://lin.ee/juD1myr
Website : http://www.pssportcargo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PsSportCargo
Email : sale@pssportcargo.com

30
ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ชุดผสมครีม เครื่องผสมครีม เครื่องปั่นกวนผสม
เครื่อง homogenizer เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุครีม เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท นรพร คอมเมอร์เชียลส์ จำกัด
http://www.npcommercials.com
โทรศัพท์: 082-326-0986 ติดต่อคุณ กษิดิศ
ID LINE: kmutnbchem
Email: masterchem16@gmail.com

31
ชั้นวางจานอาหาร
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อ คุณเกม มือถือ 081-207-0110,Fax:02-503-4078     
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com

32
ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
ผู้ผลิต-จำหน่าย ส่ง-ปลีก ส่งออก เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow Ideal Cut และอัญมณีหายาก (Rare Gems) โดยเฉพาะ
Tel. 02-629-1444(10Lines) , 02-282-9888(10Lines)
Line ID : @LSjewelrygroup
Facebook : LS Jewelry Group
Instagram : LSjewelrygroup
Youtube : L.S.Jewelry Group
Website : http://www.LSjewelrygroup.com

33
จำหน่าย ปลีก - ส่ง ทั่วประเทศ รับ order ไม่จำกัดจำนวนค่ะ
***ส่งฟรี*** สั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 15 แผ่น เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมลฑล
สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ประเมิณราคาติดตั้ง
ติดต่อ คุณรังสรรค์
โทร 086 327 2591 และ 089 834 3249
Email; RSN-ALT@hotmail.com

34
ชั้นสำหรับโชว์สินค้าเอนกประสงค์
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อคุณเกม มือถือ 081-207-0110 , Fax: 02-503-4078
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com
Facebook : http://www.facebook.com/BagoddLiving

35
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรตลอดชีพ ไม่มีจำกัดระยะเวลา
รายละเอียดคอร์สเรียนคลิกที่นี่
https://KoreanOnline4u-Sale.com
#สอนภาษาเกาหลีออนไลน์ #เรียนเกาหลีออนไลน์
สนใจสอบถามรายละเอียด
ทักไลน์ไอดี : belly_2013
โทร 0647134111

36
โรงแรมย่านประตูน้ำ,โรงแรมใกล้ถนนข้าวสาร,SpittzeHotelPratunam
ที่พักใกล้ประตูน้ำ,ที่พักใกล้ซีไลฟ์แบงคอก โอเชียนเวิลด์,โรงแรมใกล้เซ็นทรัลเวิลด์,ทีพักใกล้สยาม
Spittze Hotel Pratunam
ขายห้องพักรายวัน ราคาพิเศษ!!!!
Tel. 02-2529425,081-7394922 Line ID : cubicspittzegroup - http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?action=post;topic=122148.0;last_msg=338109

37
รับตัดต้นไม้ พัทยา บริการตัดต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช 
บริการในเขตพัทยา บางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง ในราคาย่อมเยาว์ พร้อมเคลียร์พื้นที่ ขนทิ้ง
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เฉลิมวรรธน์  โทร : 062-5324935
Line ID : 0625324935

38
หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ป้าจืดPSB
โทร  เอ๋ 0817356757
Line ID eay0817356757
เพจ https://www.facebook.com/PajuedPSB/
- ขวด 0.5 ลิตร ราคา 40 บ
- ขวดลิตร 1.5 ลิตร ราคา 60 บ
- ขวดBig หรือ 6 ลิตร ราคา 240 บาท

39
ซีโร่ โรเดียม, น้ำยาชุบ ชีโร่
IntellichemsCo.,Ltd
4-6 / 1 f., j.k .Building, MahesakSoi3, Mahesak Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel :02 635-6426, 02 635-6433, 02 635 6435 Fax : 02 635 6432
email : info@intellichems.com , intellichems.inc@gmail.com
Line: wezeroize, zerosolution
Facebook: https://www.facebook.com/ZeroRhodium
Facebook Page: https://www.facebook.com/Intellichems/

40
สั่งเลย !!
เปิดบริการ :  จันทร์-เสาร์ เวลา 06.30-15.30 น.
โทร : 084-6669757, 086-7843638, 094-6057057
Line id : jurassichunters36  ( http://line.me/ti/p/~jurassichunters36 )
LINEMAN : https://wongn.ai/5bo5
Foodpanda : https://www.foodpanda.co.th/th/restaurant/n8pw/krua-chae-wang?r=1
Grab Food : https://bit.ly/3r3Gd4D
inbox : m.me/106260387828036
เพจ : ครัวแชวัง https://www.facebook.com/kruachaewang/
พิกัดร้าน : https://g.co/kgs/wcYpd8-------------------------------------

41
ชั้นวางจานอาหาร
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อ คุณเกม มือถือ 081-207-0110,Fax:02-503-4078     
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com

42
ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
ผู้ผลิต-จำหน่าย ส่ง-ปลีก ส่งออก เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow Ideal Cut
อัญมณีหายาก (Rare Gems) โดยเฉพาะ
Tel. 02-629-1444(10Lines) , 02-282-9888(10Lines)
Line ID : @LSjewelrygroup
Facebook : LS Jewelry Group
Website : www.LSjewelrygroup.com

43
นำเข้าสินค้าจากจีน
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร. 083-928-6600, 064-102-8443, 02-5527201-8 กด 1
Official Line: @pssportcargo หรือ
คลิกเลย https://lin.ee/juD1myr
Website : http://www.pssportcargo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PsSportCargo
Email : sale@pssportcargo.com

44
ถังน้ำแข็งสเตนเลส ราคาถูก โรงงานผลิตเอง
รับผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส ตามแบบที่ต้องการ
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/DstainlessKitchen
สนใจโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 084-1030923,061-8438299 ( ณพลเดช )
ID LINE : dstainlesss

45
ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ชุดผสมครีม เครื่องผสมครีม เครื่องปั่นกวนผสม
เครื่อง homogenizer เครื่องบรรจุ เครื่องบรรจุครีม เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท นรพร คอมเมอร์เชียลส์ จำกัด
http://www.npcommercials.com
โทรศัพท์: 082-326-0986 ติดต่อคุณ กษิดิศ
ID LINE: kmutnbchem
Email: masterchem16@gmail.com

46
ชั้นวางจานอาหาร
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อ คุณเกม มือถือ 081-207-0110,Fax:02-503-4078     
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com

47
ห้างเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
ผู้ผลิต-จำหน่าย ส่ง-ปลีก ส่งออก เพชรน้ำงามที่สุด Heart & Arrow Ideal Cut และอัญมณีหายาก (Rare Gems) โดยเฉพาะ
Tel. 02-629-1444(10Lines) , 02-282-9888(10Lines)
Line ID : @LSjewelrygroup
Facebook : LS Jewelry Group
Instagram : LSjewelrygroup
Youtube : L.S.Jewelry Group
Website : http://www.LSjewelrygroup.com

48
จำหน่าย ปลีก - ส่ง ทั่วประเทศ รับ order ไม่จำกัดจำนวนค่ะ
***ส่งฟรี*** สั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 15 แผ่น เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมลฑล
สนใจสอบถามรายละเอียด หรือ ประเมิณราคาติดตั้ง
ติดต่อ คุณรังสรรค์
โทร 086 327 2591 และ 089 834 3249
Email; RSN-ALT@hotmail.com

49
ชั้นสำหรับโชว์สินค้าเอนกประสงค์
Showroom: เมืองทองธานี อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตรงข้ามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ป้าย BAGODD LIVING
สนใจติดต่อสามารถโทรติดต่อคุณเกม มือถือ 081-207-0110 , Fax: 02-503-4078
E-mail: bagodd@gmail.com
สามารถเข้าไปชมรายละเอียดของสินค้าและราคาได้ที่
Website : http://www.thailandhouseware.com
Facebook : http://www.facebook.com/BagoddLiving

50
คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรตลอดชีพ ไม่มีจำกัดระยะเวลา
รายละเอียดคอร์สเรียนคลิกที่นี่
https://KoreanOnline4u-Sale.com
#สอนภาษาเกาหลีออนไลน์ #เรียนเกาหลีออนไลน์
สนใจสอบถามรายละเอียด
ทักไลน์ไอดี : belly_2013
โทร 0647134111

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 63