ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => จัดเลี้ยงนอกสถานที่ | Catering Service => ข้อความที่เริ่มโดย: ตฤณ ที่ สิงหาคม 29, 2018, 04:47:17 AM

หัวข้อ: บริการขอสินเชื่อผู้ประกอบการ SME ในระบบ (วงเงิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป)
เริ่มหัวข้อโดย: ตฤณ ที่ สิงหาคม 29, 2018, 04:47:17 AM
***รับดำเนินการในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล เท่านั้น***

➤ ให้คำปรึกษาการขอวงเงินสินเชื่อ SME / ผู้ประกอบการรายย่อย / เจ้าของกิจการ
➤ ไม่อนุมัติไม่คิดค่าดำเนินการ
▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃
ช่องทางการติดต่อ
Tel. 084-765-7093
Line: @cashsolution4u
https://www.cashsolution4u.com/