เดือน พฤศจิกายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  อังคาร13
  พฤหัสบดี34
  เสาร์53
  อาทิตย์65
  จันทร์71
  อังคาร81
  พุธ98
  พฤหัสบดี101
  ศุกร์111
  อาทิตย์133
  จันทร์141
  พุธ163
  พฤหัสบดี173
  ศุกร์182
  เสาร์191
  อาทิตย์202
  จันทร์211
  พุธ231
  ศุกร์252
  เสาร์261
  อาทิตย์272
  จันทร์284
  อังคาร293
  พุธ301
รวม 57