เดือน พฤศจิกายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พุธ98
  อาทิตย์65
  จันทร์284
  พฤหัสบดี34
  อาทิตย์133
  อังคาร13
  พุธ163
  อังคาร293
  พฤหัสบดี173
  เสาร์53
  อาทิตย์272
  ศุกร์182
  อาทิตย์202
  ศุกร์252
  ศุกร์111
  เสาร์261
  จันทร์141
  พุธ301
  เสาร์191
  จันทร์71
  อังคาร81
  จันทร์211
  พุธ231
  พฤหัสบดี101
รวม 57