เดือน พฤศจิกายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พุธ301
  อังคาร293
  จันทร์284
  อาทิตย์272
  เสาร์261
  ศุกร์252
  พุธ231
  จันทร์211
  อาทิตย์202
  เสาร์191
  ศุกร์182
  พฤหัสบดี173
  พุธ163
  จันทร์141
  อาทิตย์133
  ศุกร์111
  พฤหัสบดี101
  พุธ98
  อังคาร81
  จันทร์71
  อาทิตย์65
  เสาร์53
  พฤหัสบดี34
  อังคาร13
รวม 57