เดือน พฤศจิกายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  อาทิตย์305
  เสาร์2910
  ศุกร์284
  พฤหัสบดี275
  พุธ262
  อังคาร254
  จันทร์247
  อาทิตย์233
  เสาร์227
  ศุกร์213
  พฤหัสบดี206
  พุธ194
  อังคาร184
  จันทร์1714
  อาทิตย์162
  เสาร์154
  ศุกร์148
  พฤหัสบดี134
  พุธ122
  อังคาร1115
  จันทร์104
  อาทิตย์96
  เสาร์82
  ศุกร์74
  พฤหัสบดี62
  พุธ52
  จันทร์32
  อาทิตย์22
รวม 137