เดือน พฤศจิกายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  อาทิตย์22
  จันทร์32
  พุธ52
  พฤหัสบดี62
  ศุกร์74
  เสาร์82
  อาทิตย์96
  จันทร์104
  อังคาร1115
  พุธ122
  พฤหัสบดี134
  ศุกร์148
  เสาร์154
  อาทิตย์162
  จันทร์1714
  อังคาร184
  พุธ194
  พฤหัสบดี206
  ศุกร์213
  เสาร์227
  อาทิตย์233
  จันทร์247
  อังคาร254
  พุธ262
  พฤหัสบดี275
  ศุกร์284
  เสาร์2910
  อาทิตย์305
รวม 137