เดือน พฤศจิกายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  อังคาร1115
  จันทร์1714
  เสาร์2910
  ศุกร์148
  เสาร์227
  จันทร์247
  อาทิตย์96
  พฤหัสบดี206
  พฤหัสบดี275
  อาทิตย์305
  อังคาร254
  เสาร์154
  ศุกร์284
  ศุกร์74
  อังคาร184
  พุธ194
  จันทร์104
  พฤหัสบดี134
  ศุกร์213
  อาทิตย์233
  จันทร์32
  พุธ262
  พุธ52
  อาทิตย์162
  พฤหัสบดี62
  เสาร์82
  พุธ122
  อาทิตย์22
รวม 137