เดือน ตุลาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พฤหัสบดี13
  เสาร์243
  พฤหัสบดี83
  จันทร์192
  พุธ212
  พุธ72
  เสาร์171
  อาทิตย์181
  อังคาร201
  ศุกร์21
  พฤหัสบดี221
  เสาร์31
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
  พุธ141
  พฤหัสบดี151
รวม 25