เดือน ตุลาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พฤหัสบดี13
  ศุกร์21
  เสาร์31
  พุธ72
  พฤหัสบดี83
  พุธ141
  พฤหัสบดี151
  เสาร์171
  อาทิตย์181
  จันทร์192
  อังคาร201
  พุธ212
  พฤหัสบดี221
  เสาร์243
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
รวม 25