เดือน ตุลาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  อังคาร19
  พุธ215
  พฤหัสบดี319
  ศุกร์411
  เสาร์511
  อาทิตย์64
  จันทร์716
  อังคาร813
  พุธ98
  พฤหัสบดี1011
  ศุกร์1110
  เสาร์1213
  อาทิตย์1311
  จันทร์1414
  อังคาร158
  พุธ1615
  พฤหัสบดี177
  ศุกร์1811
  เสาร์193
  อาทิตย์205
  จันทร์219
  อังคาร228
  พุธ2310
  พฤหัสบดี246
  ศุกร์256
  เสาร์2612
  อาทิตย์277
  จันทร์2814
  อังคาร2918
  พุธ306
  พฤหัสบดี315
รวม 315