เดือน ตุลาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พฤหัสบดี315
  พุธ306
  อังคาร2918
  จันทร์2814
  อาทิตย์277
  เสาร์2612
  ศุกร์256
  พฤหัสบดี246
  พุธ2310
  อังคาร228
  จันทร์219
  อาทิตย์205
  เสาร์193
  ศุกร์1811
  พฤหัสบดี177
  พุธ1615
  อังคาร158
  จันทร์1414
  อาทิตย์1311
  เสาร์1213
  ศุกร์1110
  พฤหัสบดี1011
  พุธ98
  อังคาร813
  จันทร์716
  อาทิตย์64
  เสาร์511
  ศุกร์411
  พฤหัสบดี319
  พุธ215
  อังคาร19
รวม 315