แฟรนไชส์กลุ่มโอกาสทางธุรกิจ

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์ตัวแทนจำหน่าย
11 36.67
แฟรนไชส์ตู้เติมเงินออนไลน์, ธุรกิจหยอดเหรียญ
6 20
แฟรนไชส์เครือข่าย MLM
6 20
แฟรนไชส์รีไซเคิล
2 6.67
แฟรนไชส์ธุรกิจขายตรง
2 6.67
แฟรนไชส์บริการด้านห้องพักโรงแรมรีสอร์ทระดับ 3 - 5 ดาว
1 3.33
แฟรนไชส์ค้าปลีกทองคำ
1 3.33
แฟรนไชส์รับฝากซื้อ-ขาย
1 3.33
รวม 30 100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564