กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ อัตราเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
(ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
1.
อาหาร
เพิ่มขึ้น 16%
2.
เครื่องดื่มและไอศกรีม
เพิ่มขึ้น 15%
3.
เบเกอรี่
เพิ่มขึ้น 23%
4.
บริการ
เพิ่มขึ้น 35%
5.
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 22%
6.
ความงาม
เพิ่มขึ้น 19%
7.
ค้าปลีก
เพิ่มขึ้น 15%
8.
งานพิมพ์
เพิ่มขึ้น 11%
9.
หนังสือ, วีดีโอ
เพิ่มขึ้น 0%
10.
อสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึ้น 17%
11.
โอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 18%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564