หน้าแรกบทความ    รวมรายชื่อนักเขียน    คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
1.3K
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เว็บไซต์ ตลาด ดอทคอม (TARAD.com)
 
สถานที่ทำงาน

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
 
คุณวุฒิ
 • ศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Internet & E-Commerce  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความถนัดในด้าน
 
รายละเอียดศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคคล
 • พ.ศ. 2557
  • เขียนหนังสือร่วมกับทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่าน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (Technology for Information Managment)
  • ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชน โดยทำหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
  • อาจารย์สอนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ต่อเนื่องมาปีที่ 4)
  • ได้รับเลือกไปลงโฆษณาของ ธนาคาร TMB ในโครงการ MaketheDifference.org
  • ได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารสร้างสรรค์แผนและนวัตกรรมสุขภาพของ สสส.
 • พ.ศ. 2556
  • พัฒนาระบบ ZocialEye Monitoring ใช้จับและวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรายการ The Voice Thailand รวมถึง The Star
  • จัดงาน Thailand Zocial Award 2013 ขึ้นมาเพื่อเป็นงานมอบรางวัลให้กับคน ทีม และธุรกิจที่ทำงานใน Social Media ที่โดดเด่น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมของคนไทยกับการใช้ Social Media ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
  • คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
  • วิทยากรบรรยายนในงาน E-Tail Asia งานประชุม E-Commerce ภายในอาเซียนที่ประเทศสิงค์โปร์ และงาน  E-Commerce Asia Expo & Conference ที่ฮ่องกง และเป็น Speaker พูดในงาน Startup Asia Singapore 2013 อีกทั้งยังเป็นตัวแทนนักธุรกิจไทยไปพูดในงาน APEC – Committee on Trade and Investment 2013 (Indonesia, Medan) และงานระดับโลกอย่าง Global Entrepreneurship Summit 2013 ที่ประเทศมาเลย์เซีย
  • ได้รับรางวัล Software Park Thailand’s Hall of Inspiration 2013 จากทาง Software Park
  • Singapore Post ได้เชิญไปร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในกลุ่ม advisory council on eCommerce and eFulfilment
  • ที่ปรึกษา (Mentor) โครงการ Startup หลายๆ แห่ง True Incube (Thailand), JDFI (Singapore)
  • คณะกรรมการ ICT ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • กรรมการคัดเลือกโฆษณาของงาน Ad That Works ส่วนหนึ่งของาน Adman Awards & Symposium 2013
  • ออกหนังสือเล่มที่ 4 ของตัวเองชื่อ ”อัพ.! กบาล เทคนิคการกระขากประสิทธิภาพชีวิตและการทำงานเพิ่มขึ้นอีก 200%”
  • TARAD.com เริ่มใช้การตลาดผ่าน LINE  โดยได้ออกสติกเกอร์แพนด้าออกมา ที่ฮิตไปทั่วเมืองทันทีที่ออกมา กลายเป็นช่องทางที่ขายของๆ TARAD.com ได้ดีมากๆ อีกช่องทางนึง
 • พ.ศ. 2555
  • ผลิตรายการทีวีชื่อ “อัพกบาล” เป็นรายการแชร์เทคนิคการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 16 มกราคม 2012 ช่องทีวี Nation Channel
  • คณะอนุกรรมการ การบริหารโปรแกรมวิทยาการสารสนเทศบริการ (SI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาประเทศไทย
  • เปิดบริษัท Zocial Inc  (Zocial M Co.,Ltd) จากบริการของ ZocialRank.com และ ZocialEye.com เพื่อให้บริการ วิเคราะห์ข้อมุลบริษัทและแบรนด์ต่างๆ ทางออนไลน์
  • เข้าร่วมกลุ่ม Google Business Group (GBG) และเป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ (Manager) ของ GBG Thailand และ Bangkok Chapter ในการนำเทคโนโลยีเข้าสู่กลุ่มนักธุรกิจชาวไทย
  • ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน” ออกอากาศทางช่อง 9 สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของการเริ่มต้นทำงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่
  • Lenovo ThinkPad ได้เลือกให้มาแนะนำ Notebook ThinkPad X230
  • เปิดตัว TARAD.com บนมือถือ Version 3.0 เพื่อรับกับการเติบโตของการใช้มือถือและ 3G มากขึ้น โดยมองว่า “ต่อไปมือถือจะเป็นช่องทางที่คนไทย ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและซื้อสินค้ามากกว่าคอมพิวเตอร์ปกติ”
  • ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในงาน 3rd Annual Summit Mobile Payments and Banking Greater Mekong ที่ประเทศเวียตนาม
  • ได้รับเลือกเป็นตัวแทน Key Note ฝั่นคนไทยในงาน Khun Seuk vs Samurai Startup Pitching
  • ได้ถูกคัดเลือกจากค่ายรถเชฟโรเล็ตเป็น 1 ใน 20 คนที่สร้างแรงบันดาลใจ ลงในนิตยสาร GM เดือนตุลาคม
  • ร่วมงาน THUNDERBIRD SOUTHEAST ASIA PRIVATE EQUITY CONFERENCE เป็นงานประชุมของนักลงทุนที่เวียดนาม และชนะการประกวดแผนธุรกิจ (Pitching) โดยเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทีมเดียว
  • ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักธุรกิจจากไทยเพียงคนเดียวไปร่วม โครงการ International Visitor Leadership Program : A New Beginning :Entrepreneurship and Business Innovation ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยได้ไปร่วมกับ 29 นักธุรกิจทั่วโลก ไปดูงานของธุรกิจที่อเมริกาและการทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอด 3 สัปดาห์
  • วิทยากรบรรยายในงาน Asia E-Commerce Conference 2012 ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นปีที่ 2 และงาน Echelon Ignite Bangkok
  • ร่วมกับนักธุรกิจ 8 คน ก่อตั้งกลุ่ม M8|VC กลุ่มที่จะให้การสนับสนุน Startup ของไทยในการลงทุน
  • นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 • พ.ศ. 2554
  • ได้รับเชิญจากทาง Nation Broadcast (NBC) ให้จัดรายการวิทยุของตัวเองที่ FM 102 ชื่อรายการ  “คลิก พลิก ธุรกิจ” ทุกสัปดาห์  ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์
  • เปิดบริษัท ภาวุธดอทคอม จำกัด เพื่อเน้นการลงทุนในบริษัทเว็บไซต์ไทยและพัฒนาให้เติบโต
  • ร่วมกับตั้ง (@thangman22) พัฒนาเว็บไซต์เก็บข้อมูลการใช้งาน โซเชี่ยลเน็ตเวิรก์ของคนไทยทั้งประเทศ ZocialRank.com และ ZocialEye.com ระบบติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) ในโลกออนไลน์ขึ้นมา เพื่อเป็นบริการใหม่สำหรับนักการตลาดของไทย
  • จัดทำสรุปข้อมูลการใช้งานโซเซี่ยลเน็ตเวิรก์ของไทยทั้งประเทศผ่านรูปแบบของ Infographic และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเน้นการสนับสนุน E-Commerce ของไทย
  • เป็นที่ปรึกษาขององค์กรในการพัฒนา E-Commerce ประเทศไทย
  • ย้ายเว็บ http://premium.tarad.com ช๊อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ โมเดลจาก Rakuten เข้าเป็นเว็บ www.TARAD.com ส่วน TARAD.com ตัวเดิมเปลี่ยนไปเป็น www.TARADplaza.com เพื่อหันมาเน้นการให้บริการช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์เต็มรูปแบบ และกระตุ้นให้คนไทยซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
  • เปิดเว็บไซต์ www.ifund.in.th เพื่อเป็นศูนย์ในกลางในการรับบริจาคเงินทางออนไลน์ เป้าหมายเปิดขึ้นมาเป็นช่องทางสำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการรับบริจาคเงินทางออนไลน์ โดยได้รับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และร่วมกับธนาคารกสิกรไทยรับเงินบริจาคสำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อน้อมถวามสักการะสมเด็จพระสังฆราช
  • เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปพูดเรื่อง E-Commerce ในงาน Asia E-Commerce Conference 2011 ที่ประเทศมาเลย์เซีย
 • พ.ศ. 2553
  • TARAD.com ประกาศเปิดตัว Premium Mall (http://premium.tarad.com) เว็บช๊อปปิ้งมอลล์ตัวใหม่ ภายใน TARAD.com ที่จะมาปฏิวัติวงการ E-Commerce ของไทย
  • ทำรายการของตัวเองในช่วง Innosolution ในช่องเถ้าแก่ (ทีวีดาวเทียม+เคเบิ้ล) ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ โดยเป็นรายการที่แนะนำให้ความรู้แก่ SMEs ในการทำการค้าขายในช่องทางออนไลน์
  • เข้าร่วมอบรมโครงการ K-SME Care ของธนาคารกสิกรไทยโดยเรียนรุ่นที่ 13
  • ร่วมเป็นอาจารย์สอนให้กับ ผู้ประกอบท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
  • ได้รับเลือกลง GM Biz นิตยสารด้านธุรกิจ เป็น “ผู้มีอิทธิพลพันธุ์ใหม่ Twitter Influencer”
  • ได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 ของหนังสือ “แรงบันดาลใจ 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่” จากช่องทีวีไทย
  • เปิดให้บริการระบบพรีเมี่ยมมอลล์ (Premium Mall) ช๊อปปิ้งมอลล์รูปแบบใหม่ ที่นำแนวความคิดของทาง Rakuten ของญี่ปุ่นมาใช้ประยุกต์กับคนไทย ซึ่งผลจากการทำมา 1 ปี ยอดเติบโตเกือบ 1,000% ร้านค้ามากมายสามารถเพิ่มยอดขายได้หลายร้อยเปอร์เซนต์ เป็นก้าวแรกของการ “ปฏิวัติวงการ E-Commerce ของไทย” ที่เห็นแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน
 • พ.ศ. 2552
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Feedback Score ของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
  • เขียนหนังสือ E-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์
  • นำบริษัท TARAD Dot Com ร่วมทุนกับ บริษัท Rakuten (www.Rakuten.co.jp) เว็บไซต์ E-Commerce อันดับ 1 ของญี่ปุ่น และเว็บไซต์ใหญ่อันดับ 8 ของโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพ E-Commerce ของไทยให้เติบโตมากขึ้น พร้อมกับประกาศว่า “จะขอปฏิวัติวงการ E-Commerce ของไทย” และบริษัท ชื่อ TARAD Solution ออกมาทำงานด้าน Digital Media and Strategy และการพัฒนาโปรเจ๊กเว็บไซต์
  • ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรด้าน E-Marketing หรือการตลาดออนไลน์ให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ
  • เข้าร่วมทำงานในคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวุฒิสภา
  • อาจารย์หลักสูตรด้าน Digital Marketing ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
 • พ.ศ. 2551
  • เขียนหนังสือรวยทางลัด กับ TARAD.com
  • เขียนบทความให้กับนิตยสารหลายเล่ม เช่น Marketeer, SME Today, SME ชี้ช่องรวย เป็นต้น
 • พ.ศ. 2550
  • ที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ในด้าน e-Commerce และ e-Business
  • ขยายเปิดบริษัทใหม่ ชื่อ TARADnet โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับระบบ Internet Infrastructure (Hosting, Domain) ขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce
  • อาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ ICT เพื่อดูงานจุลนิพนธ์ของนิสิต
  • คณะอนุกรรมการ กลุ่ม e-Commerce ของ SIPA
  • คณะอนุกรรมการของสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2549
  • ที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี ในด้านการร่วมวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
  • สอบผ่านการอบรมโครงการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ APEC – IBIZ รุ่น 4 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเมืองไทย โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม APEC หรือกลุ่มความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิก 17 ประเทศ
  • ที่ปรึกษาให้แก่บริษัทต่างๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) เป็นต้น
 • พ.ศ. 2548
  • ประธานชมรม E-Commerce ไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ E-Commerce ในเมืองไทย
  • ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และได้รับเลือกให้เป็นอุปนายกสมาคมฯ
  • เปิดเว็บไซต์ www.SEO.in.th เป็นเว็บไซต์ที่รวมแหล่งความรู้ของการทำการตลาด โดยใช้ Search Engine Marketing แห่งแรกของเมืองไทย
 • พ.ศ. 2547
  • ที่ปรึกษาให้กับทาง กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับงานด้าน E-Commerce
  • เขียนบทความด้าน E-Commerce และ E-Marketing ให้กับหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ Biz Week และ นิตยสาร E-Commerce
  • เปิดเว็บไซต์ www.pawoot.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความงานเขียนของตัวเอง และความรู้ด้าน E-marketing ไว้ภายในเว็บไซต์
 • พ.ศ. 2546
  • เขียนบทความเกี่ยวกับการค้าบนโทรศัพท์มือถือ (M-Commerce) ให้กับหนังสือ Micro Computer และหนังสือพิมพ์ Telecom Journal ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของวงการโทรคมนาคมของไทย
 • พ.ศ. 2545
  • เลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
  • อาจารย์สอนด้าน E-Marketing ให้กับสถาบัน Net Design
 • พ.ศ. 2544
  • Assistant Manager : M-Commerce & Portal ดูแลงานด้าน Product & Service สำหรับกลุ่มธุรกิจ (Corporate) ของบริษัท Hutchison CAT Wireless Multimedia หรือ Hutch
 • พ.ศ. 2543
  • เปิดเว็บไซต์ www.TARAD.com ในนามบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด
 • พ.ศ. 2542
  • เปิดเว็บไซต์ www.ThaiSecondhand.com ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์
  • Web Creative ของบริษัท Pantheon รับออกแบบเว็บไซต์
  • Webmaster และ Business Development ของ บริษัท AD Venture (www.Shinee.com)
สนใจติดต่อ นักเขียน
บทความยอดนิยม
ส่อง E-Commerce จาก 2018 สู่ 2019
1,959
ธุรกิจอาหารออนไลน์ โอกาสที่ยังเติบโตได้อีกมาก
1,398
บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
กลุ่ม TCDG การทำงานของคนไทยเพื่อคนไทย
736
เทคนิคและเครื่องมือทำงานที่บ้านช่วงไวรัสระบาด
672
เทคโนโลยีที่มี คุณใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วหรือยัง
639
ทางออกเรื่องการค้าขายออนไลน์ของไทย
652
อัปเดตการรวมกลุ่มสตาร์ทอัพ TCDG กับการรับมือวิกฤ..
610
การนำเทคโนโลยีมาใช้เตือนพื้นที่เสี่ยงแบบอัปเดตเร..
727
ปีที่สินค้าไทยควรได้ส่งออกออนไลน์ของจริง
522
เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อป้องกันและดูแลในช่วง COV..
767
จะเป็นอย่างไรหากย้ายข้อมูลขึ้นไปบนคลาวด์
675
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในไทย ปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
593
บทความ สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.