เดือน มิถุนายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  เสาร์292
  ศุกร์283
  พุธ262
  อังคาร252
  จันทร์242
  อาทิตย์231
  ศุกร์212
  พฤหัสบดี201
  พุธ191
  อังคาร181
  จันทร์171
  อาทิตย์161
  เสาร์151
  พฤหัสบดี133
  อังคาร111
  จันทร์101
  อาทิตย์93
  พฤหัสบดี61
  จันทร์31
  เสาร์11
รวม 31