เดือน มิถุนายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  ศุกร์283
  อาทิตย์93
  พฤหัสบดี133
  เสาร์292
  ศุกร์212
  จันทร์242
  อังคาร252
  พุธ262
  เสาร์151
  อาทิตย์161
  จันทร์171
  อังคาร181
  เสาร์11
  พุธ191
  จันทร์31
  พฤหัสบดี201
  พฤหัสบดี61
  อาทิตย์231
  จันทร์101
  อังคาร111
รวม 31