เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  พุธ191
  อาทิตย์231
  เสาร์11
  จันทร์241
  จันทร์31
  อังคาร251
  พุธ51
  อาทิตย์91
  อังคาร111
  พุธ122
  จันทร์172
  พุธ262
  พฤหัสบดี272
  พฤหัสบดี203
  ศุกร์214
รวม 24