เดือน ตุลาคม ปี 2013
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
  เสาร์193
  อาทิตย์64
  อาทิตย์205
  พฤหัสบดี315
  พฤหัสบดี246
  ศุกร์256
  พุธ306
  อาทิตย์277
  พฤหัสบดี177
  อังคาร228
  อังคาร158
  พุธ98
  จันทร์219
  อังคาร19
  ศุกร์1110
  พุธ2310
  พฤหัสบดี1011
  อาทิตย์1311
  ศุกร์411
  เสาร์511
  ศุกร์1811
  เสาร์2612
  เสาร์1213
  อังคาร813
  จันทร์1414
  จันทร์2814
  พุธ215
  พุธ1615
  จันทร์716
  อังคาร2918
  พฤหัสบดี319
รวม 315