จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กันยายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี161
รวม 1