จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มิถุนายน ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ231
รวม 1