จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ31
  อังคาร231
รวม 2