จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มกราคม ปี 2021
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี141
  ศุกร์151
รวม 2