จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ตุลาคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์51
  พุธ143
รวม 4