จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มกราคม ปี 2020
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ81
  พุธ222
  พฤหัสบดี231
รวม 4