จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน สิงหาคม ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร62
  พุธ71
  พุธ211
  ศุกร์231
  เสาร์2444
  จันทร์261
รวม 50