จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน เมษายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  ศุกร์51
  เสาร์61
  จันทร์83
  พุธ173
  ศุกร์2622
  อังคาร301
รวม 31