จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์112
  พุธ201
  ศุกร์221
รวม 4