จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2019
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  ศุกร์112
  อังคาร51
  ศุกร์151
  พุธ202
รวม 16