จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน สิงหาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี91
  เสาร์181
  ศุกร์241
รวม 3