จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี11
  พุธ141
  จันทร์191
  พฤหัสบดี221
  เสาร์241
รวม 5