จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ธันวาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี137
  พฤหัสบดี201
  พุธ261
รวม 9